STT

ĐỀ TÀI

BÁO CÁO VIÊN

1

Viêm phổi do tụ cầu kháng thuốc ở trẻ em

PGS TS Phan Hữu Nguyệt Diễm
GV cao cấp BM Nhi ĐHYD TPHCM

2

Sởi và biến chứng hô hấp ở trẻ em

TS BS Trẩn Anh Tuấn
TK Hô hấp BV Nhi Đồng 1

3

Chẩn đoán và điều trị Suy hô hấp ở trẻ em

PGS TS Phạm Thị Minh Hồng
Phó Trưởng Khoa Y ĐHYD TPHCM

4

Điều trị NKHH cộng đồng ở trẻ em

PGS TS Tạ Văn Trầm
GĐ BV ĐK TT Tiền Giang

5

Cập nhật về VPBV ở trẻ em

PGS TS Phạm Văn Quang
TK HSTC-chống độc, BV Nhi Đồng 1