STT

Chủ đề

Báo cáo viên

1

Kỹ thuật và nguyên tắc phân tích CT ngực dành cho bác sĩ lâm sàng

TS BS Nguyễn Văn Thọ

CN BM Lao & Bệnh phổi ĐHYD TPHCM

2

Các tổn thương cơ bản ở phổi

PGS TS Trần Văn Ngọc

Chủ tịch Liên chi hội HH TPHCM

3

Chẩn đoán phân biệt tổn thương phế nang

PGS TS Trần Văn Ngọc

Chủ tịch Liên chi hội HH TPHCM

4

CT scan ngực trong chẩn đoán bệnh hô hấp

TS BS Đỗ Thị Tường Oanh

GV ĐHYK Phạm Ngọc Thạch