Thứ tự

NỘI DUNG

GIẢNG VIÊN

1.      

Các khái niệm về thăng bằng kiềm toan, tiếp cận phân tích khí máu động mạch về rối loạn thăng bằng kiềm toan

BSCK2 Bùi Xuân Phúc

GV BM Nội DHYD TPHCM

2.      

Phân tích oxy hóa máu qua khí máu động mạch. Các ca lâm sàng kinh điển.

TS BS Lê Thượng Vũ

Phó Khoa HH BVCR