Tài liệu phiên toàn thể:

1. Thách thức viêm phổi kháng thuốc - PGS Nhung

2. Tối ưu phác đồ kháng sinh trong điều trị viêm phổi dựa trên nguyên tắc PK/PD